آگهی به کارگیری نیروی شرکتی دانشکده علوم پزشکی (جهت مراکز حاشیه شهر لار)

بسمه تعالی

آگهی به کارگیری نیروی شرکتی (جهت مراکز حاشیه شهر ) دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لارستان درنظرداردبرای تأمین نیروهای موردنیازشرکتهای طرف قراردادخود درواحدهای تحت پوشش تعداد ۲۵نفرازافرادواجدالشرایط را ازطریق آزمون کتبی درحیطه های عمومی وتخصصی و پس ازطی مراحل مصاحبه وگزینش انتخاب وبه شرکتهای طرف قراردادمعرفی نماید. *توجه :نیروهای پذیرفته شده به شرکت طرف قراردادپیشنهادمیگردند و هیچگونه رابطه استخدامی بادانشکده علوم پزشکی لارستان ندارند و هیچگونه تعهد استخدامی و تداوم خدمت برای دانشکده علوم پزشکی ایجادنمی نماید. شروع ثبت نام :۹۵/۰۳/۰۱لغایت ۹۵/۰۳/۰۹     تاریخ دریافت کارت : ۱۱و ۱۲ خرداد      

تاریخ آزمون : ۹۵/۰۳/۱۳

عنوان شغل محل جغرافیای خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
زن مرد
ماما پایگاه شهید نجیب زاده لار ۱ نفر پایگاه حضرت علی بن ابیطالب(ع) اوز ۱ نفر- ۲ نفر   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی
مراقب سلامت زن پایگاه شهید نجیب زاده لار   ۲ نفر پایگاه حضرت علی بن ابیطالب(ع) اوز ۱ نفر- پایگاه ثار اله لار ۱ نفر ۴ نفر   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان / کارشناس بهداشت عمومی کارشناس مامایی
مراقب سلامت مرد پایگاه محمد رسول ا… (ص) لار   ۱ نفر پایگاه ضمیمه فاطمه الزهرا (س) لار ۱نفر پایگاه حضرت علی بن ابیطالب(ع) اوز ۱ نفر- پایگاه ثاراله لار ۱ نفر ۴ نفر   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان / کارشناس مبارزه با بیماریها
کارشناس بهداشت محیط مرکز حضرت فاطمه الزهرا (س) لار ۱ نفر مرکز حضرت صاحب الزمان (عج) لار ۱نفر مرکز   اوز(۱) ۱ نفر- مرکز شادروان زمانی لار ۱ نفر ۴نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس / کارشناس ارشد بهداشت محیط اولویت بامرد
کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز صاحب الزمان لار ۱نفر مرکز اوز(۱) ۱ نفر- مرکز شادروان زمانی لار   ۱ نفر ۳نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس / کارشناس ارشد حرفه ای اولویت بامرد
کارشناس تغذیه مرکزحضرت فاطمه الزهرا(س) لار ۱ نفر مرکز حضرت صاحب الزمان(عج) لار ۱نفر مرکز اوز(۱) ۱ نفر- مرکز شادروان زمانی لار   ۱ نفر ۴ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس / کارشناس ارشد تغذیه
روانشناس مرکزحضرت فاطمه الزهرا (س) لار ۱ نفر مرکزحضرت صاحب الزمان(عج) لار ۱نفر مرکز اوز(۱) ۱ نفر- مرکزشادروان زمانی لار     ۱ نفر ۴ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس / کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید samaa.larums.ac.ir   منابع آزمون   مامایی و بهداشت خانواده

  1. بسته خدمتی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران ( ویژه ماما و پزشک)
  2. بسته خدمتی سلامت زنان و مردان میانسال ویژه غیر پزشک
  3. راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند ویژه غیر پزشک
  4. راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ۴ ( زندگی فعال ) تالیف سهیلا خوشبین، آوات غوثی، عالیه فراهانی، محمد اسماعیل مطلق نشر تندیس ۱۳۸۶
  5. راهنمای بهبود شیوه زندگی سالمدر دوره سالمندی ۳ ( چند توصیه بهداشتی) تلیف سهیلا خوشبین ، آوات غوثی، عالیه فراهانی، محمد اسماعیل مطلق نشر تندیس ۱۳۸۶
  6. راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ۲ ( استخوان ها و مفاصل ، حوادث، توصیه ها) تالیف سهیلا خوشبین، آوات غوثی، عالیه فراهانی، محمد اسماعیل مطلق نشر تندیس ۱۳۸۶
  7. راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی۱ ( تغذیه و تمرینات بدنی) تالیف سهیلا خوشبین، آوات غوثی، عالیه فراهانی، محمد اسماعیل مطلق نشر تندیس ۱۳۸۶
  8. بسته خدمتی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ویژه غیر پژشک
  9. بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ویژه غیر پزشک
  10. راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی
  11. دستورالعمل روش های پیگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران
  12. دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبت باروری سالم و جمعیت
 • دستور العمل سیاستگذاری جدید جمعیت ۱
 • دستور العمل سیاستگذاری جدید جمعیت ۲
 • دستور العمل سیاستگذاری جدید جمعیت ۳

 

 1. کلیه ی دستورالعمل ها و راهنماهای کشوری در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بخش آئین نامه ها و دستورالعمل ها بارگزاری شده است.

    مبارزه با بیماری ها

 1. بیماری های واگیر ویژه آموزش بهورزان سال ۹۱
 2. کتابچه ایمنسازی کشوری سال ۱۳۹۴
 3. دستورالعمل کشور فلج شل حاد
 4. دستور العمل کشوری لیشمانیوز احشایی( کالاآزار)
 5. راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی ( سالک) در ایران
 6. دستورالعمل کشوری مبارزه با سل
 7. راهنمای کشوری مبارزه با هاری
 8. راهنمای کشوری مبارزه با تب مالت
 9. راهنمای کشور مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
 10. راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک

کلیه ی دستورالعمل ها و راهنماهای کشوری در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بخش آئین نامه ها و دستورالعمل ها بارگزاری شده است.   مهندسی بهداشت حرفه ای

 1. روشنایی در بهداشت و ایمنی تالیف دکتر حسین کاکویی- مهندس ذاکریان
 2. کلیات بهداشت حرفه ای تالیف دکتر علیرضا چوبینه
 3. شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار تالیف دکتر قاسم خانی
 4. نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا تالیف دکتر بهرامی
 5. تهویه تالیف دکتر جعفری
 6. مهندسی صدا و ارتعاش تالیف رستم گل محمدی
 7. بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی تالیف دکتر صمد قضایی
 8. سم شناسی صنعتی تالیف دکتر ثنایی
 9. مقدمه ای بر سم شناسی تالیف پروفسور جان تیمبو

    مهندسی بهداشت محیط

کتاب کلیات خدمات بهداشتی جلد اول دکتر ساریخانی دکتر محمد رضا خانیدستور العمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع نگهداری و فروش مواد غذایی، خوردنی، آشامیدنی کد دستورالعمل ۱۸۰۳۹۲۰۹ بارگزاری شده در سایت Markazsalamat. Behdasht.gov.ir
راهنمای آموزشی ترک دخانیاتدر سایت Markazsalamat. Behdasht.gov.ir بارگزاری شده است ( قسمت کنترل دخانیات، بخش رهنمودهای دخانیات در این وب سایت)
رهنمودهای کیفیت آب آشامیدنی ترجمه رامین نبی زاده دادمهر فائزی رازی، تهیه کننده سازمان بهداشت جهانی
 1. آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها ویژه کارشناسان بهداشت محیط

مولفین: دکتر مصطفی غفاری مهرداد ضرابی شهلا شمس  

 1. سوسری ها شناخت انتشار جغرافیایی و روش های مبارزه با آن

نویسندگان: دکتر مجید غیاث مهدی اصغری وسطی کلایی مهندس حسین صفاری مهندس رسول پرتوی

قانون مدیریت پسمانددستورالعمل کشوری ضوابط و روش های مدیریت اجرائی پسماند های پزشکی و پسماند وابسته سال ۸۷راهنمای کشوری مدیریت یک فاضلاب بیمارستانی سال ۸۷ آئین نامه کشوری نحوه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانها
کتاب بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها تالیف حسین امیر بیگی، اکبر احمدی آسور نشر اندیشه رفیع ۱۳۸۶
کتاب حفاظت در برابر اشعه تالیف : مهندس غیاثی نژاد- مهرام کافوزی ناشر: شرکت در بید

          علوم تغذیه

 1. اصول کلی تغذیه کراوس ۲۰۰۸ ترجمه دکتر فرزاد شیدفر، ناهید خلدی، آزاده متقی
 2. تغذیه و رژیم درمانی کراوس ۲۰۰۴ جلد اول و دوم ترجمه سیمین وثوق
 3. نکات اساسی در برنامه های تغذیه برای مدیران خدمات بهداشتی درمانی ترجمه ربابه شیخ الاسلام، زهرا عبدالهی، کوروش صمد پور، فریبا کلاهدوز ۱۳۸۴
 4. ریز مغذی ها و راه کارهای پیشگیری از کمبود آن ها با تاکید بر غنی سازی مواد غذایی تالیف ربابه شیخ الاسلام، زهرا عبدالهی، حامد پورآرام، علی رضا جاهدی،فروزان صالحی نشر تندیس ۱۳۸۶
 5. رهنمودهای غذایی ایران تالیف دکتر نسرین امیدوار نشر اندیشه ماندگار۱۳۹۳
 6. تغذیه در دوران بارداری تالیف مینا مینایی انتشارات پژواک آرمان ۱۳۹۳

 

بهداشت روان

۱) شخصیت ( ازکتاب نظریه های شخصیت دوان شولتزو….. ترجمه یحیی سید محمدی )

۲) رشد( از کتاب دو جلدی روان شناسی رشد نوشته لورابرک، ترجمه یحیی سید محمدی )

۳) آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 (ترجمه دکتر گنجی )

۴) مقدمه ای بر آسیب شناسی بالینی جفری پی (۲۰۰۹) ،ترجمه مهرداد فیروزبخت

۵) آسیب شناسی روانی (دیدگاههای بالینی درباره اختلالات روانی / ریچاردپی ، هالیجن، ترجمه یحیی سید محمدی )

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا