آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

پیام تبریک شورای بخش صحرای باغ به مناسبت هفته معلم

پیام تبریک شورای بخش صحرای باغ به مناسبت هفته معلم

به بهانه ي روز معلم خداوند ميگويد زمينش از اوليا خالي نخواهد ماند. معلم كه باشي مهم نيست در مدرسه درس عشق و معرفت بدهي يا در خانه يا در محيط كار. ميتواني معلمي باشي كه روح و روان را پرورش بدهي. زندگي را آموزش بدهي. با لبخند و مهر. بهترين معلم كسي است كه انسانيت، مهرورزي و برابري را ...

متن کامل »
پیام تبریک بخشدار صحرای باغ به مناسبت هفته مقام شامخ وبزرگ معلم

پیام تبریک بخشدار صحرای باغ به مناسبت هفته مقام شامخ وبزرگ معلم

چه آرام بر منبر سخن تكيه می زنی تا شهابِ ثاقبِ سخن را به سمت اهريمن سكون وپستی و رخوت نشانه كنی ، جواهر كلامت را بر سطحی از تاريكی پاشاندی تا معرفت بگسترانی و رنگ رنگ بهار را هديه كنی . تو بهار مكرری كه با حضور حيات بخش خويش زمستان نادانی را پايان ميدهی . به سخن كه ...

متن کامل »
رفتن به بالا